Podpory

Podpora wału napędowego jest to łożysko osadzone w gumowej lub gumowo-metalowej obudowie, którego obejma zamocowana jest do podwozia pojazdu, we wnętrzu którego obraca się wał.

Celem stosowania podpory jest redukcja drgań obracającego się wału, który z uwagi na często znaczną długość zespołu napędowego często jest zbyt mało sztywny, aby obracać się bez dodatkowych punktów podparcia (zamocowań).

Najczęstsze uszkodzenia podpory wału napędowego wynikają ze zużycia łożyska lub są spowodowane długotrwałą eksploatacją, w szczególności pod dużym obciążeniem. Przedostawanie się do wnętrza łożyska podpory zanieczyszczeń takich jak pyły i woda  prowadzi do szybkiej jego degradacji – zatarcia co następnie powoduje rozerwanie całej podpory i często uszkodzenie całego wału lub wałów jeśli jest ich kilka połączonych w jeden zespół napędowy.

Objawami uszkodzonej podpory są zwykle piski zacieranego łożyska i/lub wibracje podczas ruszania i przyspieszania, wyraźnie odczuwalne we wnętrzu pojazdu, których źródło wyczuć możemy mniej więcej pod podłogą pojazdu.

Wymiana podpory wymaga demontażu wału z auta bądź maszyny. Co więcej po wymianie podpory na nową dla zapewnienia długotrwałej i bezawaryjnej pracy zespołu napędowego konieczne jest wyważenie wału(ów) na specjalistycznej wyważarce do wałów napędowych. Można to zrobić wyłącznie w specjalistycznym warsztacie naprawy układów przeniesienia napędu.

Często klienci nie wykonują usługi wyważania wymieniając podporę we własnym zakresie lub powierzając usługę wymiany pierwszemu lepszemu mechanikowi, który nie ma świadomości błędów jakie popełnia.